Onderzoeks- en adviesbureau Cultuurhistorische Projecten is sinds begin jaren ’90 actief op het raakvlak van erfgoed en ruimtelijke ordening. Het werkterrein reikt van (historisch-) landschappelijke en stedenbouwkundige structuren tot en met bouwkundige objecten. Binnen een project gaat het vaak om verschillende schaalniveaus. Centraal staat steeds de analyse van cultuurhistorische kenmerken in relatie tot toekomstige ontwikkeling.

Cultuurhistorische Projecten maakte tot in 2014 deel uit van het samenwerkingsverband Beek & Kooiman Cultuurhistorie.

Marinus Kooiman is op persoonlijke titel lid van de Commissie voor de milieu-effectrapportage, het Kwaliteitsteam HWBP Maasvallei (Waterschap Limburg) en de Commissie Welstand en Monumenten in Weesp.