Actualisering Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Zuid-Holland (2014)

Eind jaren 90 hebben de Provincie Zuid-Holland, H+N+S Landschapsarchitecten en Beek & Kooiman gezamenlijk aan de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Zuid-Holland gewerkt. De CHS werd vormgegeven als een reeks Kenmerken- en Waardenkaarten voor de cultuurhistorische deelaspecten archeologie, landschap en nederzettingen.

In 2002 volgde publicatie en werd de CHS in het provinciaal beleid verwerkt. Naderhand werd de CHS gedigitaliseerd en op internet gezet. Ook werd nog aan de archeologische kaarten gewerkt.

In 2014 besloot de Provincie de CHS in zijn geheel te actualiseren om nieuwe inzichten te kunnen verwerken, aanvullingen te doen en correcties door de te voeren. De actualisering werd uitgevoerd door Geo-logical (archeologie), Beek & Kooiman (landschap, nederzettingen) en IJzerman advies (GIS).

Behalve met de actualisering van de historisch-landschappelijke gegevens hield Marinus Kooiman zich ook bezig met de aanscherping van de begrenzing van de kroonjuwelen (gebieden/ensembles van cultuurhistorisch de hoogste waarde voor Zuid-Holland) en richtlijnen voor ontwikkeling daarvan.