Buitenplaats Doornveld, Doorn (2015)

In het kader van een rangschikkingsaanvraag Natuurschoonwet (NSW) heeft Adviesbureau Haver Droeze een Cultuurhistorische Verkenning opgesteld met medewerking van Cultuurhistorische Projecten en Berkhemer, Landgoed en Rijksmonument Advies . Opdrachtgever was de eigenaar van Doornveld, jhr. ir. D.L. Six.

Aan de zuidkant van de Driebergsestraatweg in Doorn ligt de buitenplaats Doornveld. Het huis dateert uit 1861, de parkaanleg kreeg kort na 1900 zijn huidige vorm. Begin 19de eeuw maakte Doornveld deel uit van het uitgestrekte landgoederencomplex van Moersbergen, waartoe ook Beukenrode aan de noordkant van de weg behoorde. Een aantal terreinkenmerken op Doornveld gaat op deze situatie terug, zoals de zichtrelatie Doornveld – Beukenrode, een flankerende strook parkbos en enkele zeer oude beuken en eiken op het terrein.