Bureaustudie cultuurhistorie en landschap dijkverbetering Geertruidenberg (2016)

In de omgeving van Geertruidenberg voldoet een aantal dijken niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom is Waterschap Brabantse Delta gestart met de verkenningsfase van een dijkversterkingsproject. Onderdeel van de verkenningsfase is een studie naar de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied, als basis voor verdere planuitwerking. H+N+S landschapsarchitecten heeft, in samenwerking met Cultuurhistorische Projecten, de studie uitgevoerd.