Cultuurhistorische inventarisatie Bodegraven Reeuwijk

De gemeente Bodegraven Reeuwijk bereidt een beleidsnota cultuurhistorie voor. Daarin wordt verantwoord welke cultuurhistorische waarden in het ruimtelijk beleid een rol moeten gaan spelen.

Een eerste stap in het proces is het inventariseren en waarderen van zowel bouwkundige objecten als landschappelijke elementen en structuren. Cultuurhistorische Projecten is dat nu aan het doen, op basis van bestaand materiaal. De objecten, elementen en structuren worden opgenomen in een GIS.