De adaptieve dijk (2015)

Zes multidisciplinaire ontwerpteams hebben in opdracht van BNA Onderzoek in het najaar van 2015 gewerkt aan het project De adaptieve dijk. Doel was strategieën te ontwikkelen voor de toekomst van de Nederlandse rivierdijken. Op 28 januari 2016 zijn de resultaten overhandigd aan gedeputeerden en bestuurders van waterschappen uit het rivierengebied.

In de strategieën ligt de nadruk op meervoudige functies, meer beleving, betrokkenheid van omwonenden, gebruik van natuurlijke processen, bouwen met natuur en nieuwe beheer- en gebruiksvormen. Marinus Kooiman werkte mee aan de strategie De dijk is nooit af (Next Architects, H+N+S Landschapsarchitecten, Dura Vermeer/Ploegam).