De kust als waterkering, de kust als productielandschap (2015)

in 2014 verscheen het Masterplan Kust en Erfgoed. De eerste hoofdstukken daarvan geven een overzicht van de cultuurhistorische rijkdom van het kustgebied. Met steun van de RCE zijn deze teksten in 2015 voor een breder publiek ontsloten op de website www.duinenenmensen.nl in de serie erfgoed-essays.

Het vijfde essay behandelt een aantal aspecten van de geschiedenis van de zeewering. Het zesde gaat over de vele manieren waarop de kuststrook in de loop der eeuwen is geëxploiteerd. Beide zijn geschreven door Marinus Kooiman.