Effecten hoogbouw op Landschapsreservaat Oosterdel, Broek op Langedijk (2018)

In Heerhugowaard is in 2017 een masterplan voor het Stationspark ontwikkeld en grenzend aan het plangebied ligt een initiatief voor een nieuw woongebouw. De nieuwe bebouwing heeft een hoogte van tussen de 30 en 40 meter en straalt daarmee ook uit naar het landschapsreservaat Oosterdel, een waardevol restant van de vroegere veel grotere ‘vaarpolder’ van Broek op Langedijk. In opdracht van de gemeente Langendijk hebben Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, Ziegler | Branderhorst stedenbouw en architectuur en Cultuurhistorische Projecten de effecten van de voorgenomen hoogbouw op de cultuurhistorische en belevingswaarden van de Oosterdel geanalyseerd.