Erfgoedlijnen Zuid-Holland (2013)

De provincie Zuid-Holland heeft enkele jaren geleden zeven Erfgoedlijnena geïntroduceerd. Dit zijn geografische structuren die monumentale objecten met een gemeenschappelijk historisch verhaal verbinden.

Arcadis heeft, met medewerking van Marinus Kooiman, een eerste inhoudelijke uitwerking van de erfgoedlijnen geformuleerd.

De zeven onderscheiden erfgoedlijnen zijn bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland en beschikken over groot recreatief en toeristisch potentieel.
De Provincie heeft Arcadis gevraagd een uitwerking van de erfgoedlijnen te maken. Daarbij ging het om een nadere ruimtelijke afbakening, inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle objecten en complexen per erfgoedlijn, de aanwezige restauratiebehoefte en een selectie van de meest strategische en kansrijke objecten voor verdere ontwikkeling.