Heritage Impact Assessment (HIA) Uitgeest (2015)

ProRail wil bij Uitgeest een opstelterrein voor sprinters aanleggen, de Provincie Noord-Holland is van plan een verbinding te maken tussen de A8 en de A9. Het gebied waar beide plannen zich afspelen ligt binnen het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. De vraag is dan of en zo ja in welke mate er universele waarden door de plannen worden aangetast. Om daar zicht op te krijgen hebben land-id en Cultuurhistorische Projecten voor beide projecten een Heritage Impact Assessment (HIA) opgesteld.

In de HIA’s worden de effecten op de universele waarden van de Stelling onderzocht van van beide plannen afzonderlijk en gecombineerd (cumulatieve effecten). De zeven alternatieven voor de verbinding A8-A9 scoren van neutraal (0) tot matig negatief (-3). Het opstelterrein is te realiseren met een gering negatief effect ( -1 ). Al met al houden de plannen een risico in voor de status van Werelderfgoed van de Stelling. De HIA’s vormen belangrijke bouwstenen in de verdere bestuurlijke afweging en besluitvorming voor het opstelterrein en de verbinding A8-A9.