Heritage Impact Assessment Nieuwe Hollandse Waterlinie/Lekkanaal (2013)

Wat zijn de gevolgen van de aanleg van een sluis en de verbreding van het Lekkanaal in relatie tot de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Werelderfgoed?. Om de aard van de effecten scherp te krijgen, heeft Land-id samen met Marinus Kooiman een Heritage Impact Assessment opgesteld.

De Beatrixsluizen in het Lekkanaal bij Nieuwegein zijn te klein voor het huidige scheepvaartverkeer. Er komt daarom een sluis bij en het kanaal wordt verbreed. Dat heeft effecten op de aanwezige onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: de oostelijke kanaaldijk, een aantal betonnen verdedigingswerken en het inundatievlak. Om de aard van de effecten scherp te krijgen, heeft Land-id Adviesbureau voor water, ruimtelijke kwaliteit en erfgoed een Heritage Impact Assessment (HIA) opgesteld. In de HIA worden de effecten afgezet tegen de Outstanding Universal Values (OUV’s) van de Waterlinie, die genomineerd is als Werelderfgoed. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de HIA opgenomen op de pagina praktijkvoorbeelden in het kader van de Handreiking erfgoed en ruimte.