Heritage Impact Assessment windturbines Nedstaal (2014)

Het terrein van Nedstaal bij Alblasserdam is enkele jaren geleden aangewezen als zoeklocatie voor windenergie. Geeft dat verstorende visuele effecten op Werelderfgoed Kinderdijk? In de Heritage Impact Assessment (HIA) wordt deze vraag beantwoord .

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om het aandeel duurzame energie in 2020 te verhogen. Om dit te realiseren zijn acht locaties windenergie aangewezen, waaronder Nedstaal in Alblasserdam.

Bij ontwikkeling van deze locatie bleek de impact op het werelderfgoed Kinderdijk een belangrijk aandachtspunt. Aan Land-id is daarom gevraagd een beoordeling van de effecten op het werelderfgoed te geven in een Heritage Impact Assessment (HIA). Om de effectbeschrijving goed te kunnen uitvoeren, heeft Land-id, in samenwerking met Marinus Kooiman, de Outstanding Universal Values (OUV) van Kinderdijk vertaald naar kernkwaliteiten. Dat zijn er drie: het ingenieuze hydrologische systeem, het ritme van de achttiende-eeuwse molens en het kenmerkende door de mens gemaakte Nederlands landschap. Concusie: plaatsing heeft een dusdanig negatief effect op Kinderdijk dat dit een risico betekent voor de status van werelderfgoed. De provincie heeft vervolgens besloten niet verder te gaan met de locatie Nedstaal.

Ook Veenenbos en Bosch, Bosch & Van Rijn en Zwartlicht hebben aan de HIA meegewerkt.