Historische Atlas Waterschap Hollandse Delta (2011 – 2014)

Tussen 2011 en 2014 hebben Dolf Bekius en Marinus Kooiman een digitale historische atlas voor waterschap Hollandse Delta gemaakt. Aanleiding was de wens van Hollandse Delta meer inzicht te krijgen in de aanwezige cultuurhistorische elementen in het beheergebied van het waterschap.

De hedendaagse laag van de atlas bestaat uit een selectie van elementen uit de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Zuid-Holland en uit een inventarisatie van objecten door Landschapsbeheer Zuid-Holland. Met elkaar vormen deze waterstaatkundige elementen en objecten het Cultuurhistorische netwerk Hollandse Delta. De historische laag van de atlas wordt gevormd door een serie geogerefereerde historische kaarten per regio. Door projectie van (delen van) het netwerk op de kaarten ontstaat inzicht in de vraag in hoeverre de waterstaatkundige elementen en objecten ten tijde van het maken van de kaart mogelijk aanwezig waren. Het project heeft de vorm van een GIS: digitale kaarten met een bijbehorende database. Hier presenteren we een deel van het project: voor het deelgebied Eiland van Dordrecht de historische kaarten en van het Cultuurhistorische netwerk Hollandse Delta de polderstructuren en de cultuurhistorische landschapselementen.