Hydrobiografie Marken (2014)

Marken is een van de drie locaties waar Rijkswaterstaat een zgn. Pilot Meerlaags Veiligheid uitvoert om de bescherming tegen hoogwater te verbeteren. Land-id (Loes van der Vegt) heeft in dit kader in samenwerking met Marinus Kooiman een Hydrobiografie Marken opgesteld, in opdracht in opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA).

De Hydrobiografie is gericht op de manier waarop de Markers door de eeuwen heen hebben geleefd met (de dreiging van) het water.

Het eiland heeft een kenmerkende geschiedenis die altijd verbonden is geweest met de weerbarstige relatie tussen de eilanders en het water van de Zuiderzee en het Markermeer. Behalve een document dat dienend is in het proces van de Pilot Meerlaags Veiligheid Marken is de Hydrobiografie Marken ook een voorbeeld van een uitwerking van de doelen (en het motto) geformuleerd in de Visie Erfgoed en Ruimte. Kiezen voor Karakter  van het ministerie van OCW.

Bij de Hydrobiografie heeft het College van Rijksadviseurs een advies gericht aan Rijkswaterstaat. Daarin formuleert het CRA vier aanbevelingen die betrekking hebben op het verband tussen de (water)geschiedenis van het eiland en de strategie bij hoogwater in de toekomst.

Het advies en de hydrobiografie staan op de CRA-website.