ISS-gebouw, Den Haag (2015)

Aan de Kortenaerkade in Den Haag staan twee forse panden die tussen 1916 en 1923 zijn gebouwd voor de centrale directie van de PTT. Na het vertrek van de PTT is het hoofdgebouw op nr. 12 in 1993 verbouwd voor het Institute for Social Studies (ISS). Na ruim twintig jaar voldoet het gebouw niet meer in alle opzichten aan hedendaagse gebruikseisen. Daarom wordt een verbouwplan ontwikkeld door 01-10 Architecten.

Het pand, naar (eind)ontwerp van architect ir. G.C. Bremer (tussen 1924 en 1945 rijksbouwmeester), is rijksmonument. Om in het plan goed rekening te kunnen houden met de monumentale waarden heeft Cultuurhistorische Projecten deze in beeld gebracht, voor zowel het exterieur als het interieur.