Kasteelbiotoop ruïne van Brederode (2017)

DeA�ruA?ne van Brederode in Santpoort Zuid is rijksmonument, de omgeving is echter niet beschermd. Op verzoek van de Stichting Monumentenbezit, eigenaar van het gebouw en de A�Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg heeft Cultuurhistorische Projecten een voorstel gedaan voor een kasteelbiotoop, zoals die in Zuid-Holland functioneert. In een toegevoegde notitie wordt ingegaan op de vraag of een bouwplan vlakbij deA�ruA?ne verenigbaar is met de cultuurhistorische waarde van de kasteelbiotoop.

cardgames.arenacampus.nl