Kasteelbiotoop ruïne van Brederode (2017)

De ruïne van Brederode in Santpoort Zuid is rijksmonument, de omgeving is echter niet beschermd. Op verzoek van de Stichting Monumentenbezit, eigenaar van het gebouw en de Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg heeft Cultuurhistorische Projecten een voorstel gedaan voor een kasteelbiotoop, zoals die in Zuid-Holland functioneert. In een toegevoegde notitie wordt ingegaan op de vraag of een bouwplan vlakbij de ruïne verenigbaar is met de cultuurhistorische waarde van de kasteelbiotoop.