Landschappelijke inpassing Opstelterrein Uitgeest (2017)

In 2015 is door Land-id in samenwerking met Cultuurhistorische Projecten een Heritage Impact Assessment (HIA) gemaakt om de effecten te bepalen van een opstelterrein voor sprinters bij Uitgeest. De effecten bleken ‘matig negatief’. Er konden echter ook aanbevelingen worden gedaan om die effecten te verminderen. ┬áInmiddels is een plan voor de landschappelijke inpassing van het opstelterrein opgesteld. Onder andere wordt voorgestel de randen van het terrein gedeeltelijk te beplanten met bomen en struiken. In opdracht van RHDHV heeft Marinus Kooiman aan het plan bijgedragen.