Legakkers Vinkeveense Plassen (2012)

Historisch onderzoek naar de legakkers in de Vinkeveense Plassen , een waardebepaling en een selectievoorstel. Het onderzoek vormt de basis van de visie die is opgesteld door de provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen.

Een aanpak van de legakkers van de Vinkeveense Plassen is noodzakelijk. Anders verdwijnen op termijn de stroken land die zo typerend zijn voor het plassengebied. Dit staat in de visie die provincie Utrecht, de gemeente De Ronde Venen en recreatieschap Vinkeveense Plassen samen met betrokkenen hebben opgesteld.
In 2012 hebben Marinus Kooiman en Dolf Bekius de basis voor de visie gelegd met een historisch onderzoek naar de legakkers, een waardebepaling en een selectievoorstel.