Managementplan Werelderfgoed Kinderdijk (2015)

Land-id heeft in samenwerking met Cultuurhistorische Projecten het Managementplan Werelderfgoed Kinderdijk opgesteld, waarin beschreven wordt hoe de universele waarden van molencomplex Kinderdijk in stand gehouden kunnen worden en welke aandachts- en verbeterpunten er zijn. In april 2015 is het Managementplan afgerond.

Het molencomplex Kinderdijk heeft sinds 1997 de status van Werelderfgoed. Omdat het sinds 2005 vereist is voor ieder Werelderfgoed een managementplan op te stellen, gebeurt dat nu ook voor Kinderdijk. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) hebben gezamenlijk afgesproken dit plan op te stellen. Doel is aan te tonen hoe de instandhouding van de universele waarden van het gebied is geregeld onder andere via beheer, uitvoeringsprogramma’s, monitoring en middelen en hoe de rolverdeling is tussen de betrokken partijen. Het managementplan gaat op al deze aspecten in en formuleert vervolgens aandachts- en verbeterpunten.