Masterplan Kust en Erfgoed (2014)

De Nederlandse kust heeft een lange en bewogen geschiedenis. Daaraan herinnert veel in de huidige situatie: al eeuwenlang functionerende dijken, historische havens, restanten van verdedigingslinies, sporen van duinakkers….. In de actuele kustversterkingsopgave en in ruimtelijke plannen speelt de cultuurhistorische rijkdom van de kust niet altijd een rol.

Daarom heeft de RCE in 2014 aan Strootman Landschapsarchitecten¬†gevraagd een Masterplan Kust en Erfgoed op te stellen. Doel was een overzicht te geven van wat er is aan cultuurhistorie langs de kust en op basis daarvan handvatten voor plannen en beleid te formuleren. Beek & Kooiman heeft met Dorine van Hoogstraten¬†aan het cultuurhistorisch aandeel in het Masterplan gewerkt. Marinus Kooiman heeft zich vooral gericht op de thematische onderverdeling van de cultuurhistorie van de kust en op de daaruit resulterende thema’s ‘de kust als waterkering’ en de ‘de kust als productielandschap’. Het Masterplan is te downloaden via de website van de¬†RCE