Sterke Lekdijk (2018)

De noordelijke Rijn- en Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven is aan versterking toe. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de provincie Utrecht hebben gekozen voor een gezamenlijke integrale aanpak van deze opgave in het project Sterke Lekdijk. Belangrijke onderdelen zijn omgevingskwaliteiten op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie. In dit kader hebben we een systematisch overzicht van de cultuurhistorische kernkwaliteiten gemaakt (rapport, GIS, kaarten) en een opsomming van de meekoppelkansen cultuurhistorie.