Verkenning Strategisch Linieperspectief (2017)

De Stelling van Amsterdam is sinds 1996 Werelderfgoed, de Nieuwe Hollandse Waterlinie is als zodanig genomineerd. Het is de bedoeling dat beide linies in 2019 één gecombineerde Werelderfgoed-site gaan vormen. Momenteel wordt daarvoor een aantal documenten opgesteld, onder andere een Nominatiedossier en een Managementplan. Ook is een Verkenning Linieperspectief 2030 opgesteld door Feddes/Olthof Landschapsarchitecten in samenwerking met Cultuurhistorische Projecten. De Verkenning zet een aantal toekomstlijnen (tot 2030) uit voor een duurzame instandhouding van de linies.