Verkenning Strategisch Linieperspectief (2017)

De Stelling van Amsterdam is sinds 1996 Werelderfgoed, de Nieuwe Hollandse Waterlinie is als zodanig genomineerd. Het is de bedoeling dat beide linies in 2019 A�A�n gecombineerde Werelderfgoed-site gaan vormen. Momenteel wordt daarvoor een aantal documenten opgesteld, onder andere een Nominatiedossier en een Managementplan.A�Ook is een Verkenning Linieperspectief 2030 opgesteld door Feddes/Olthof Landschapsarchitecten in samenwerking met Cultuurhistorische Projecten. De Verkenning zet een aantal toekomstlijnen (tot 2030) uit voor een duurzame instandhouding van de linies.

http://casino.allepaginas.nl