Vernieuwing J.U. Smitgemaal, Kinderdijk (2017)

Waterschap Rivierenland wil het J.U. Smitgemaal (1972) renoveren en gaan gebruiken voor voorlichting en educatie. Omdat het gebouw deel uitmaakt van Werelderfgoed Kinderdijk heeft Land-id een Heritage Impact Assessment (HIA) opgesteld, waarin de effecten op de kwaliteiten van het werelderfgoed zijn geanalyseerd. Cultuurhistorische Projecten werkte mee aan de HIA. Het plan is momenteel opgeschort.